ข้อมูลท่องเที่ยว

 • 0

ฟาร์มหอยหวาน

ซันเซ็ทฟาร์มหอยหวาน เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการเ...

 • 0

อัลคาซ่าโชว์ พัทยา

อัลคาซ่าโชว์ พัทยา จัดว่าเป็นการแสดงคาบาเร่ต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากการแสดงเล็กๆ ที่ประกอบไปด้...

 • 0

ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา

ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมความหลากหลายเกี่ยวก...

 • 0

ตลาดลานโพธิ์ (ตลาดนาเกลือ)

ตลาดลานโพธิ์ หรือ ตลาดนาเกลือ เป็นอีกสถานที่ที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งจะแวะมาซื้ออาหารทะเลสดๆ และขอ...

 • 0

Max Muay Thai

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ ซึ่งชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก Max Muay Thai เป็นอีกสถานท...

 • 0

วัดอัมพาราม

วัดอัมพาราม เป็นวัดที่อยู่คู่กับคนในชุมชนบ้านนาจอมเทียนมาตั้งแต่ในอดีต มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคน...

 • 0

วัดบางละมุง

วัดบางละมุง เดิมเรียกว่าวัดกลางบางละมุง และวัดวารีล้อม ในอดีตมีวัดต่างๆ อยู่รายล้อมวัดบางละมุง เช่น...

 • 0

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้

เป็นสวนขนาดใหญ่ที่มีหินรูปทรงแปลกตาหายาก หินบางก้อนมีอายุนับล้านปี และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้...

 • 0

หาดจอมเทียน

หาดจอมเทียน เป็นชายหาดที่ทอดยาวต่อจากหาดพัทยาลงมาทางทิศใต้ มีทรายเม็ดใหญ่สีน้ำตาลอ่อนเป็นจุดเด่นของห...

 • 0

วัดท่ากระดาน

วัดท่ากระดาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กรมการศาสนา...

 • 0

วัดประชุมคงคา

วัดประชุมคงคา เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะพระเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุข...

 • 0

วัดสามัคคีประชาราม

วัดสามัคคีประชาราม ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งนายนิคม ประดิษฐ์ธรรม ได้บริจาคเพื่อสร้างวัด ในเขตบ้านทุ่งกลม...