ข้อมูลท่องเที่ยว

 • 0

วัดสันติธาราวาส

วัดสันติธาราวาส ก่อตั้งเมื่อปี 2423 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักที่คุ้น...

 • 0

ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียนคลับ

ไทยโปโลคลับ หรือ ไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียนคลับ พัทยา เป็นสนามแข่งโปโลและสถานที่ฝึกซ้อมขี่ม้าขนาดใหญ...

 • 0

วัดบางเสร่คงคาราม

วัดบางเสร่คงคาราม คนในชุมชนเรียกวัดนี้ว่า “วัดใน” หรือ “วัดบางเสร่ใน” สร้างขึ้นเมื่อปี 2400 ภายในวั...

 • 0

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม มหัศจรรย์แห่งงานศิลป์ เป็นผลงานการแกะสลักไม้โดยช่างชั้นสูง ได้รับยกย่องให้เป็นงานแกะสล...

 • 0

วังสามเซียน

วังสามเซียน เป็นศาสนสถานแห่งความศรัทธาในองค์ "ฮก ลก ซิ่ว" ที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงสุดของชาวจ...

 • 0

วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของ "พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร" หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" หล...

 • 0

อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ (Under Water World)

Under Water World เป็น Aquarium ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้ทะเลเหมือนลักษณะของ Aquar...

 • 0

หาดบางเสร่

หาดบางเสร่ เป็นชายหาดที่ยังมีความสงบ มีน้ำทะเลที่ยังสะอาด สามารถเดินเล่น นั่งพักชมวิว ถ่ายรูป เช่าห่...

 • 0

ปราสาทเวทมนต์ทักซิโด้

ปราสาทเวทมนต์ทักซิโด้ โดยมิสเตอร์ทักซิโด้และทีมงานร่วมกันสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยศาสตร์ด้านมายากล แ...

 • 0

วัดคาทอลิคเซนต์นิโครัส

วัดคาทอลิค เซนต์นิโครัส เป็นวัดคาทอลิคแห่งแรกของพัทยา ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่มีความเป็นไทยผสมผสานอยู่ทุก...

 • 0

Beluga Extreme

Beluga Extreme พัทยา เป็นบึงขนาดกลางที่ได้เตรียมกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและสนุกตื่นเต้นไว้ให้ผู้มา...

 • 0

เกรต้าฟาร์ม

เกรต้าฟาร์ม เป็นฟาร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมป้อนอาหารสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด มีที่พักที่สะดวกสบาย สวยง...