Smart Pattaya Available on the
ร้าน๑๒ ราศี
มีทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน และอาหารพื้นบ้านคะ หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปมีดนตรีโฟล์คซองฟังคะ